SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

BBM Investment SA
ul. Gwiaździsta 71
01-651 Warszawa

BBM Investment SA z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000579685, NIP: 5272748301, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł.

  BBM Investment SA
  ul. Gwiaździsta 71
  01-651 Warszawa

  pon. - pt.
  09:00 - 16:00

  Informacja na temat przetwarzania danych w związku z przesyłanymi wiadomościami e-mail.

  Administratorem danych osobowych podanych w treści przesłanego zapytania jest BBM Investment S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 71.

  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z rozpatrzeniem Państwa zgłoszenia lub udzieleniem odpowiedzi na pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest zapewnienie rzetelnej komunikacji z osobami kontaktującymi się drogą elektroniczną, przekierowanie zgłoszenia do odpowiedniego działu i odpowiedź na zadane pytanie.

  Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizowanego zgłoszenia/zapytania.

  Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty zapewniające obsługę IT systemów informatycznych..

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo zadania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe znajdują się powyżej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do zrealizowania przesłanego zgłoszenia.