SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

BBM GROUP S.A.
ul. Gwiaździsta 71
01-651 Warszawa

 

BBM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr

KRS 0000579685,

NIP 5272748301,

kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł.

    BBM GROUP S.A.
    ul. Gwiaździsta 71
    01-651 Warszawa

    pon. - pt.
    09:00 - 16:00