Komunikaty giełdowe

Opinia Biegłego Rewidenta

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLAWALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI BBM INVESTMENT SA

BBM GROUP S.A.
ul. Gwiaździsta 71
01-651 Warszawa

pon. - pt.
09:00 - 16:00