Opinia Biegłego Rewidenta

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DLAWALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI BBM INVESTMENT SA

Załączniki:

Opinia Biegłego Rewidenta ← Komunikaty giełdowe

BBM Investment SA
ul. Gwiaździsta 71
01-651 Warszawa

pon. - pt.
09:00 - 16:00